Træfældning og topkapning

Topkapning eller topbeskæring udføres enten som en reduktion af trækronen, hvor skæve grene, døde grene eller grene der gnider imod hinanden bortskæres først, derefter reduceres kronen for at opnå en ny og mindre eller formskåret trækrone.

Topkapning
Topkapning
Beskæring af vanskelige træer
Beskæring af vanskelige træer

Topfældning d.v.s. hvor træet p.g.a. dets placering ikke kan fældes på normal vis – ved jordoverfladen – udfører vi ofte. Det er en fældemetode der benyttes når kravet om høj sikkerhed for det omkringstående skal være i højsædet. Det kan være udestuer, carporte, elledninger eller dyrebare buske og planter. Ved denne metode klatres op i træet og det skæres ned i små og kontrollerbare stykker, der enten sænkes ned eller kastes kontrolleret ned. Er opgaven stor nok, benyttes kran- og liftlastbil.

Traditionel topkapning hvor toppen bare skæres af et træ der er blevet for højt, udfører jeg meget nødigt og helst slet ikke! Se bare hvor mange skamskårne træer der står rundt omkring i haverne – træer hvor flere nye topskud vokser ud fra siden af stammen – en ikke særlig tilfredsstillende løsning, hverken for Dem som kunde, eller for træet. – De får et ikke særligt harmonisk træ, der er forhøjet risiko for råd og svampeangreb, og der er senere ingen mulighed for at beskære træet korrekt.

Se video af træfældning her.

 

Nedskæring og reetablering
Nedskæring og reetablering