Rydninger

Skulle De have en tilvokset grund kan jeg tilbyde at rydde den. Alt efter ønske kan jeg fælde buske og træer, eller foretage en totalrydning.

Dette kan indeholde knusning af grene og rødder 20 cm ned i jorden, samt bortkørsel af alt grønt affald, således at De overtager en grund, der er klar til græssåning – plan, ryddet og rettet.

Rydning af buskads/bevoksning
Rydning af buskads/bevoksning

 

Optrækning af buske og træer

Såfremt De måtte have mindre træer eller hække og buske og ønsker disse trukket op, f.eks for nemmere selv at kunne bearbejde området senere, kan jeg tilbyde at trække disse op med rod.
Jeg har i sjældne tilfælde trukket væltede træer op af søer.
Hække og buske optages nænsomt med specialkonstrueret maskine. Herefter er jorden blød og nem at plante i.

 

Optrækning af buske og træer
Optrækning af buske og træer