Beskæring

Beskæring og udtynding
Beskæring og udtynding

Beskæring af trækroner såvel som mindre træer udføres.
Kronereduktion samt opstamning af bevaringsværdige træer udføres nænsomt.
Efter Deres ønske kan trækronen reduceres i højde og drøjde. Normalt gøres dette ved at rense kronen for døde grene og skæv vækst samt grene med skrabeskader. Når dette er udført korrekt vil kronen fremstå ”let og luftig”

Kronerestaurering anvendes på værdifulde gamle træer der har mistet deres naturlige form og struktur, enten ved stormskade, topkapning, toptørhed eller sygdom. Kronerestaurering kan anvendes på mange arter træer. Enkelte er dog ikke mulige at restaurere.

Vi udførte træpleje på ca. 300 bevaringsværdige træer på flyvestation Værløse i foråret 2008

Træpleje af bevaringsværdige træer på flyvestation Værløse
Træpleje af bevaringsværdige træer på flyvestation Værløse
Beskæring ved luftledninger
Beskæring ved luftledninger

Kronerestaurering på gamle træer kan gøres i flere etaper med intervaller på nogle år. Dette vil give træets forsvarssystemer optimal mulighed for at blive aktiveret, inden det endelige beskæringssnit udføres. Træet skal observeres så længe det lever.

Hvis et træ bliver beskadiget eller skåret kraftigt tilbage, vil der som regel dannes mange vanris. Da disse kan have dårlig vedhæftning til gammelt ved, skal de generelt skæres væk hvert 3.-10. år.

Er træet vækstkraftigt, kan et antal vanris udvælges til at forme en ny krone. I nogle tilfælde kan et kronestabiliseringssystem hjælpe til at bevare kronen.

Beskæring langs luftforsyningsledninger er vort speciale. Vi har i en årrække foretaget systematisk træbeskæring for forsyningsselskaber på Sjælland, og er i besidelse af alle nødvendige tilladelser, uddannelse samt isoleret værktøj og lifte til opgaven.

Ved beskæring af små havetræer henviser jeg gerne til en anlægsgartner, med speciale i frugttræ og vedligeholdelse af buske, som jeg samarbejder med.